دکتر محمد اسدی

مدیرکل دکتر محمد اسدی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

دکتر حسین  صالحی

معاونت سلامت دکتر حسین صالحی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

 سید مسعود حسینی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سید مسعود حسینی

تحصیلات : حوزه

شماره تماس : 0383348816

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

فرشید قوامی

رئیس اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی فرشید قوامی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03833347861

آدرس :

علی حقیقی

مسئول حراست علی حقیقی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

ساسان کاظم زاده

رئیس اداره برنامه و بودجه ساسان کاظم زاده

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

مهدی نافیان دهکردی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری مهدی نافیان دهکردی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

فرزان اشراقی

رئیس اداره مالی فرزان اشراقی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 03833337059

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

صادق خورشیدی

مسئول اداره روابط عمومی صادق خورشیدی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

رسول شیروانی

مسئول واحد آموزش و ترویج رسول شیروانی

تحصیلات : دکتری تخصصی دامپزشکی

شماره تماس : 03833337059

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

مسعود محمودی

مسئول حقوقی مسعود محمودی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

معصومه حیدری

سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی معصومه حیدری

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

حمید مهری

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی حمید مهری

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03833337056

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

سیدحسن محمدی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ، زنبور عسل ، کرم ابریشم سیدحسن محمدی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3833339007

آدرس :

سیاوش اخوان طاهری

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سیاوش اخوان طاهری

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3833339007

آدرس :

عباس  گنجی

رئیس اداره تشخیص و درمان عباس گنجی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3833339007

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

حسین فروزنده

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی حسین فروزنده

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3833339007

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

مظاهر زمانی

رییس آزمایشگاه مرکزی مظاهر زمانی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3833339007

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

محسن مختاری

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهرکرد محسن مختاری

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03832223141

آدرس : شهرکرد-چهاراه دامپزشکی

داود ربیعی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بروجن داود ربیعی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03834247074

آدرس : بروجن- بلوار پروین اعتصامی

رحیم احمدی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کوهرنگ رحیم احمدی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03833622098

آدرس : چلگرد-

بیژن حسین پور

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان بیژن حسین پور

تحصیلات : دکتری

شماره تماس :

آدرس : لردگان

حسینعلی احمدی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فارسان حسینعلی احمدی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03833222526

آدرس : فارسان

مجید علایی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کیار مجید علایی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03832624218

آدرس : شلمزار

بیژن کریم زاده

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بن بیژن کریم زاده

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس :

آدرس : بن

مجید کریم پور

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سامان مجید کریم پور

تحصیلات : دکتری

شماره تماس :

آدرس : سامان

یونس دریالعل

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان خانمیرزا یونس دریالعل

تحصیلات : دکتری

شماره تماس :

آدرس :