دکتر محمد اسدی

مدیرکل

دکتر محمد اسدی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

دکتر حسین  صالحی

معاونت سلامت

دکتر حسین صالحی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

مهدی نافیان دهکردی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

مهدی نافیان دهکردی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 03833337057

آدرس :

 سید مسعود حسینی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

سید مسعود حسینی

تحصیلات : حوزه

شماره تماس : 0383348816

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

محمد یزدانبخش

مسئول حراست

محمد یزدانبخش

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

حمید مهری

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

حمید مهری

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03833337056

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

رسول شیروانی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ، زنبور عسل ، کرم ابریشم

رسول شیروانی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 3833339007

رزومه : دانلود رزومه

آدرس :

مظاهر زمانی

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

مظاهر زمانی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 3833339007-124

آدرس :

خدیجه خاکسار

رئیس اداره تشخیص و درمان

خدیجه خاکسار

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3833339007

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

معصومه حیدری

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

معصومه حیدری

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

حمیده استکی

مسئول آزمایشگاه مرکز تشخیص بیماریهای ماهیان سردابی

حمیده استکی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3833339007

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

حسین فروزنده

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی

حسین فروزنده

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3833339007

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

علی حقیقی

رئیس اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

علی حقیقی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 03833347861

آدرس :

ساسان کاظم زاده

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

ساسان کاظم زاده

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

صادق خورشیدی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری

صادق خورشیدی

تحصیلات : کارشناس ارشد بهداشت مواد غذایی

شماره تماس : 03833339007-118

رزومه : دانلود رزومه

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

فرزان اشراقی

رئیس اداره مالی

فرزان اشراقی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 03833337059

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

فرشید قوامی

مسئول اداره روابط عمومی

فرشید قوامی

تحصیلات : کارشناسی فن آوری اطلاعات

شماره تماس : 03833339007-8

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

مسعود محمودی

مسئول حقوقی

مسعود محمودی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

شماره تماس : 03833339007-129

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

مجمد زوارشانی

سرپرست اداره برنامه و بودجه

مجمد زوارشانی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 03832223141

آدرس : سه راهی خوزستان اداره کل دامپزشکی استان

داود ربیعی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بروجن

داود ربیعی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03834247074

آدرس : بروجن- بلوار پروین اعتصامی

مجید صادقی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فارسان

مجید صادقی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 03833222526

آدرس : فارسان

مجید علایی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کیار

مجید علایی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03832624218

آدرس : شلمزار

علیرضا نادری

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان سامان

علیرضا نادری

تحصیلات : کارشناسی بهداشت مواد غذایی

شماره تماس :

آدرس : سامان

بیژن حسین پور آقایی

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان خانمیرزا

بیژن حسین پور آقایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس :

آدرس :

رحیم احمدی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کوهرنگ

رحیم احمدی

تحصیلات : کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

شماره تماس : 03833622098

آدرس : چلگرد-

سعید نادری لردجانی

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان

سعید نادری لردجانی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03834442566

آدرس : لردگان

اسماعیل براتی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بن

اسماعیل براتی

تحصیلات : کارشناسی بهداشت مواد غذایی

شماره تماس :

آدرس : بن

رضا کریمی

رئیس شبکه اردل

رضا کریمی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 03834342234

آدرس :

لینک کوتاه