بیشتر
برگزاری دوره آموزشی ضابطین قضایی ویژه ناظرین شرعی کشتارگاههای استان در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان

در راستای اجرای ماده 8 قانون نظارت شرعی مصوب مجلس شورای اسلامی در اداره کل دامپزشکی استان صورت گرفت:

برگزاری دوره آموزشی ضابطین قضایی ویژه ناظرین شرعی کشتارگاههای استان در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان

13 تیر 1401
مدیرکل دامپزشکی استان با فرماندار شهرستان اردل دیدار و گفتگو کرد

سفر مدیرکل دامپزشکی استان به شهرستان اردل

مدیرکل دامپزشکی استان با فرماندار شهرستان اردل دیدار و گفتگو کرد

08 تیر 1401
مدیرکل دامپزشکی استان: حمایت از بخش خصوصی را از جهت ایجاد اشتغال و کاهش تصدی گری بخش دولتی برای خودمان یک اصل می دانیم.

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان و رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل از یک آزمایشگاه بخش خصوصی

مدیرکل دامپزشکی استان: حمایت از بخش خصوصی را از جهت ایجاد اشتغال و کاهش تصدی گری بخش دولتی برای خودمان یک اصل می دانیم.

04 تیر 1401
مدیرکل و کارکنان اداره کل دامپزشکی استان در کنگره 11 هزار شهید جامعه عشایری کشور درشهرکرد شرکت نمودند

شمیم یاد و نام شهدا در بام ایران به مناسبت برگزاری کنگره ملی11هزار شهید جامعه عشایری کشور

مدیرکل و کارکنان اداره کل دامپزشکی استان در کنگره 11 هزار شهید جامعه عشایری کشور درشهرکرد شرکت نمودند

31 خرداد 1401
مدیرکل دامپزشکی استان با حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا، با مدیران این خبرگزاری دیدار و گفتگو نمود.

در راستای تعامل با رسانه ها و ضرورت اطلاع رسانی مناسب به جامعه هدف صورت گرفت

مدیرکل دامپزشکی استان با حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا، با مدیران این خبرگزاری دیدار و گفتگو نمود.

29 خرداد 1401
مدیرکل دامپزشکی استان: برخورد جدی با متخلفین بخش غیر دولتی دامپزشکی را در عین احترام و تعامل سازنده با ایشان در دستور کار خود قرار دهید.

کمیته تخصصی دارو و درمان، جهت بررسی چالش ها و راهکارهای تعامل با بخش خصوصی برگزارشد.

مدیرکل دامپزشکی استان: برخورد جدی با متخلفین بخش غیر دولتی دامپزشکی را در عین احترام و تعامل سازنده با ایشان در دستور کار خود قرار دهید.

23 خرداد 1401
کشف و ضبط بیش از 2000 کیلوگرم خوراک آبزیان فاقد مجوز بهداشتی از مراکز توزیع خوراک آبزیان

در راستای نظارت مستمر دامپزشکی بر فرایند تولید و عرضه مواد خام دامی در شهرستان اردل صورت گرفت

کشف و ضبط بیش از 2000 کیلوگرم خوراک آبزیان فاقد مجوز بهداشتی از مراکز توزیع خوراک آبزیان

23 خرداد 1401
بازدید از کارخانجات تولید خوراک آبزیان در استان

در حاشیه سفر معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور

بازدید از کارخانجات تولید خوراک آبزیان در استان

16 خرداد 1401
برگزاری دوره آموزشی ضابطین قضایی ویژه ناظرین شرعی کشتارگاههای استان در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان

برگزاری دوره آموزشی ضابطین قضایی ویژه ناظرین شرعی کشتارگاههای استان در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان

مدیر کل دامپزشکی استان در معیت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار اردل و جمعی از مدیران شهرستان اردل از مزارع پرورش ماهی در دریاچه سد کارون 4 بازدید نمودند.

مدیر کل دامپزشکی استان در معیت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار اردل و جمعی از مدیران شهرستان اردل از مزارع پرورش ماهی در دریاچه سد کارون 4 بازدید نمودند.

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان با کارکنان شبکه دامپزشکی اردل و بازدید از مراکز بخش خصوصی این شهرستان

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان با کارکنان شبکه دامپزشکی اردل و بازدید از مراکز بخش خصوصی این شهرستان

مدیرکل دامپزشکی استان با فرماندار شهرستان اردل دیدار و گفتگو کرد

مدیرکل دامپزشکی استان با فرماندار شهرستان اردل دیدار و گفتگو کرد

مدیرکل دامپزشکی استان: حمایت از بخش خصوصی را از جهت ایجاد اشتغال و کاهش تصدی گری بخش دولتی برای خودمان یک اصل می دانیم.

مدیرکل دامپزشکی استان: حمایت از بخش خصوصی را از جهت ایجاد اشتغال و کاهش تصدی گری بخش دولتی برای خودمان یک اصل می دانیم.

مدیرکل و کارکنان اداره کل دامپزشکی استان در کنگره 11 هزار شهید جامعه عشایری کشور درشهرکرد شرکت نمودند

مدیرکل و کارکنان اداره کل دامپزشکی استان در کنگره 11 هزار شهید جامعه عشایری کشور درشهرکرد شرکت نمودند

مدیرکل دامپزشکی استان با حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا، با مدیران این خبرگزاری دیدار و گفتگو نمود.

مدیرکل دامپزشکی استان با حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا، با مدیران این خبرگزاری دیدار و گفتگو نمود.

مدیرکل دامپزشکی استان: برخورد جدی با متخلفین بخش غیر دولتی دامپزشکی را در عین احترام و تعامل سازنده با ایشان در دستور کار خود قرار دهید.

مدیرکل دامپزشکی استان: برخورد جدی با متخلفین بخش غیر دولتی دامپزشکی را در عین احترام و تعامل سازنده با ایشان در دستور کار خود قرار دهید.

کشف و ضبط بیش از 2000 کیلوگرم خوراک آبزیان فاقد مجوز بهداشتی از مراکز توزیع خوراک آبزیان

کشف و ضبط بیش از 2000 کیلوگرم خوراک آبزیان فاقد مجوز بهداشتی از مراکز توزیع خوراک آبزیان

بازدید از کارخانجات تولید خوراک آبزیان در استان

بازدید از کارخانجات تولید خوراک آبزیان در استان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی

دستورالعمل مربوطه