بیشتر
دیدار سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان با نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی

در راستای هماهنگی بیشتر و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت:

دیدار سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان با نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی

00/09/29
مدیرکل دامپزشکی استان در سفر به شهرستان لردگان با حضور در منزل دو نفر از بازنشستگان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان از بازنشستگان اداره کل دامپزشکی استان در شهرستان لردگان

مدیرکل دامپزشکی استان در سفر به شهرستان لردگان با حضور در منزل دو نفر از بازنشستگان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

00/09/17
فرماندار لردگان: تغییرات مدیریتی امری عادی و همیشگی است و باعث رشد و بالندگی دستگاههای اجرایی می شود

دردیدار مدیرکل دامپزشکی استان و فرماندار لردگان در حاشیه مراسم معارفه سرپرست جدید دامپزشکی لردگان عنوان شد

فرماندار لردگان: تغییرات مدیریتی امری عادی و همیشگی است و باعث رشد و بالندگی دستگاههای اجرایی می شود

00/09/16
ضبط و معدوم سازی 285 کیلوگرم انواع فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف

در بازرسی کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان از مراکز عرضه فراورده های خام دامی صورت گرفت

ضبط و معدوم سازی 285 کیلوگرم انواع فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف

00/07/25
معدوم سازی 516 کیلوگرم مواد خام دامی غیر قابل مصرف در شهرستان لردگان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان خبرداد:

معدوم سازی 516 کیلوگرم مواد خام دامی غیر قابل مصرف در شهرستان لردگان

00/05/20
دکتر سعید نادری سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان: ضبط و معدوم سازی بیش از ۸۴۷ کیلوگرم مواد خام دامی غیر قابل مصرف

دکتر سعید نادری سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان: ضبط و معدوم سازی بیش از ۸۴۷ کیلوگرم مواد خام دامی غیر قابل مصرف

دیدار سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان با نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی

دیدار سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان با نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی

مدیرکل دامپزشکی استان در سفر به شهرستان لردگان با حضور در منزل دو نفر از بازنشستگان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان در سفر به شهرستان لردگان با حضور در منزل دو نفر از بازنشستگان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

دکتر سعید نادری لردجانی به عنوان سرپرست جدید شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان منصوب شد.

دکتر سعید نادری لردجانی به عنوان سرپرست جدید شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان منصوب شد.

فرماندار لردگان: تغییرات مدیریتی امری عادی و همیشگی است و باعث رشد و بالندگی دستگاههای اجرایی می شود

فرماندار لردگان: تغییرات مدیریتی امری عادی و همیشگی است و باعث رشد و بالندگی دستگاههای اجرایی می شود

ضبط و معدوم سازی 285 کیلوگرم انواع فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف

ضبط و معدوم سازی 285 کیلوگرم انواع فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف

بیژن حسین پور آقایی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان با دادستان جدید این شهرستان دیدار و انتصاب وی را تبریک گفت

بیژن حسین پور آقایی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان با دادستان جدید این شهرستان دیدار و انتصاب وی را تبریک گفت

رئیس شبکه دامپزشکی لردگان در معیت نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی با ایثارگران دوران دفاع مقدس دیدار کردند

رئیس شبکه دامپزشکی لردگان در معیت نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی با ایثارگران دوران دفاع مقدس دیدار کردند

معدوم سازی 516 کیلوگرم مواد خام دامی غیر قابل مصرف در شهرستان لردگان

معدوم سازی 516 کیلوگرم مواد خام دامی غیر قابل مصرف در شهرستان لردگان

بیژن حسین پور آقایی: سه واحد قصابی متخلف در شهر لردگان با دستور مقام محترم قضایی پلمپ شد.

بیژن حسین پور آقایی: سه واحد قصابی متخلف در شهر لردگان با دستور مقام محترم قضایی پلمپ شد.

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی