كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 359218
تعداد بازديد از سايت: 45079057
تعداد بازديد زيرپورتال: 421554
اين زيرپورتال امروز: 356
در امروز: 45048
اين صفحه امروز: 275
دريافت RSS در امروز: 1265 دريافت RSS صفحه: 0

اطلاعیه

استخدام استاني از طريق استانداري چهار محال و بختياري استخدام استاني از طريق استانداري چهار محال و بختياري
استخدام استاني از طريق استانداري چهار محال و بختياري استخدام استاني از طريق استانداري چهار محال و بختياري
1390/2/3 شنبه
استخدام استاني از طريق استانداري چهار محال و بختياري

بسمه تعالي

«آگهي استخدام پيماني»

 

استانداري چهار محال و بختياري براي تامين نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي اجرايي استان طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي ، از محل سهميه استخدامي شماره 49938/200 مورخ 1/10/89 و شماره  62918/89/220  مورخ  28/12/89 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تعداد 75 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي ، مصاحبه و گزينش بصورت پيماني بشرح ذيل استخدام مي نمايد.

رديف

نام دستگاه

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسيت

شرايط احراز

مرد

زن

1

اداره كل دامپزشكي استان

كاردان دامپزشكي

شهرستانهاي                 لردگان – كوهرنگ

2 نفر

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته دامپزشكي

دامپزشك

شهرستان اردل

1 نفر

*

*

دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري در رشته دامپزشكي

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

الف ) شرايط عمومي استخدام :

-         اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

-         داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

-          التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

-         داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه آقايان).

-         عدم اعتياد به دخانيات و موادمخدر.

-         نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.

-         داشتن سلامت جسماني، رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند.

-    داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي ،ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي ، نهاد هاي عمومي غير دولتي ، شركتهاي دولتي  و يا باز خريد خدمت باشند


ب) شرايط اختصاصي استخدام :

-    داشتن حداقل سن 20 سال و حداكثر سن 35 سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارداني و كارشناسي و 40 سال براي  مدارك كارشناسي ارشد تا دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي تا آخرين روز مهلت ارسال مدارك مي باشد .

تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر افراد اضافه خواهد شد.

-داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل داوطلبانه ( از تاريخ 31/6/59 لغايت 29/5/67) خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل .

- افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان  ، مفقودالاثرها و جانبازان از كار  افتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند شامل : همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا ميزان 5 سال

- فرزندان شهداء ،فرزندان جانبازان (50درصد و بالاتر ) و فرزندان آزادگاني كه حداقل داراي پنج سال سابقه اسارت دارند ،از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.

- داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در دستگاههاي دولتي از تاريخ 22/11/57 به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها .

 

ج)مدارك مورد نياز:

-تكميل برگ درخواست شغل ( با دقت و خط خوانا تكميل گردد)

- تصوير آخرين مدرك تحصيلي

- تصوير صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضيحات ، تصوير صفحه آخر)

- تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم ( ويژه برادران). تاريخ پايان خدمت يا معافيت بايد قبل از آخرين مهلت ارسال مدارك باشد .

 رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 000/50 ريال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمونهاي توانمنديهاي عمومي و تخصصي،  مصاحبه و آزمون عملي داوطلبان  استخدام ( ايثارگران  50% مبلغ  مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشند).      

  -دو قطعه عكس 4×3 جديد،تمام رخ، پشت نويسي شده ( يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام الصاق شود).

- مدارك دال بر ايثار گري ، معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط

- مدارك معتبر دال بر بومي بودن براي داوطلبان

 -تصوير پشت و روي كارت ملي

 

د) نحوه ارسال  مدارك و مهلت ثبت نام :

متقاضيان واجد شرايط ، مدارك لازم را به ترتيب ياد شده در پاكت قطع A4 قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه  مورخ 20/2/1390  با پست سفارشي به نشاني شهركرد – خيابان آيت الله كاشاني - استانداري چهار محال و بختياري ، دفتر منابع انساني و تحول اداري ارسال نمايند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از پايان مهلت ثبت نام به پست تحويل و يا از هر طريق ديگر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.

(ملاك تاريخ ارسال مدارك رسيد پستي مي باشد)

 تبصره1: روي پاكت ارسالي مدارك عبارت "مربوط به استخدام پيماني "حتما قيد شود.

تبصره2: روي پاكت ارسالي نام دستگاه، رشته شغلي و محل جغرافيايي خدمت مورد تقاضا حتماً درج شود.


ه) زمان و محل توزيع كارت :

كارت ورود به جلسه آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي داوطلبان در ساعات اداري روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 24/3/1390و 25/3/1390 در محل دفتر آموزش و پژوهش استانداري توزيع خواهد شد. همچنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

 ضمنا نتايج اوليه آزمون پس از تاييد دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري (يك ماه پس از برگزاري آزمون ) در پايگاه اينترنتي استانداري به آدرس www.ostan.chb.ir      و يا از طريق  چاپ در هفته نامه هاي محلي اعلام خواهد شد.

تبصره: همراه داشتن تصوير رسيد پستي و كارت شناسايي معتبر عكس دار براي تحويل گرفتن كارت ورود به جلسه داوطلبان الزامي است و كارت شركت در آزمون منحصراً به شخص متقاضي تحويل داده مي شود.

 

و) موادآزمون عبارتند از:

-  آزمون توانمنديهاي عمومي شامل:1- زبان و ادبيات فارسي 2- معارف اسلامي 3- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني 4- زبان انگليسي عمومي 5- رياضي و آمار مقدماتي 6- فناوري اطلاعات ، كه به تعداد(100) سوال چهار  گزينه اي ( بدون اعمال نمره منفي براي پاسخ غلط) طراحي خواهد شد.

 

 تبصره : اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد آزمون توزيع مي شود.

- آزمون تخصصي شامل سوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب به تعداد (50)سوال چهار گزينه اي (بدون اعمال نمره منفي براي پاسخ غلط)طراحي خواهد شد.

 

تذكرات:

1-    صد درصد استخدام از محل سهميه استخدامي مندرج در آگهي استخدام به داوطلبان بومي اختصاص دارد

تبصره: بومي شامل افرادي مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند:

الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد

ب) حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه را در محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام سپري كرده باشد

ج) فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه 3 سال از سنوات تحصيلي آنها ( اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان ) با محل جغرافيايي مورد تقاضاي استخدامي يكي باشد نيز بومي تلقي مي شوند 

د) استفاده از امتياز بومي بودن (براي متقاضيان  استخدام در محل جغرافيايي مورد تقاضا كه بومي آن محسوب مي شوند ) اختياري بوده و در صورت برخورداري از امتياز فوق ، پذيرفته شدگان آزمون موظف به سپردن تعهد محضري 10 سال خدمت در محل جغرافيايي خدمت مورد تقاضا مي باشند درصورت عدم استفاده از امتياز  بومي بودن موظف به سپردن تعهد محضري 5 سال خدمت در محل جغرافيايي خدمت مورد تقاضا مي باشند

تبصره : داوطلباني كه بومي محل جغرافيايي خدمت مورد تقاضا نمي باشند در صورت پذيرفته شدن در آزمون موظف به سپردن تعهد محضري 5 سال خدمت در محل جغرافيايي خدمت مورد تقاضا مي باشند

توجه : داوطلبان موضوع اين بند مي بايست مدارك لازم را به همراه ساير مدارك مورد نياز ارسال نمايند.

2-  ايثارگران شامل خانواده معظم شهدا، مفقودين ، اسراء و همچنين آزادگان و رزمندگاني كه 9 ماه متوالي  و يا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز فرزندان و همسر آنان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي،با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از اولويت قانوني به شرح ذيل برخوردار خواهند بود 

1/2- از كل مجوز استخدامي 30 درصد آن براي استخدام ايثارگران بومي  اختصاص دارد . كه 25 درصد آن به فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان (طبق ضوابط و مقررات مربوطه)و فرزندان آزادگاني كه حداقل داراي 5سال سابقه اسارت دارند از سوي بنياد شهيد وامور ايثارگران استان معرفي و فرآيند استخدام آنها درحال انجام است.و5 درصد باقيمانده به سايرجانبازان ،آزادگان ،رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد . فرزندان معظم شاهد و جانبازان 50 درصد و بالاترو فرزندان آزادگاني كه  از سوي بنياد مذكور معرفي  نشده اند مي‌توانند در اين آگهي ثبت‌نام نموده و درصورت عدم تكميل سهميه از باقي مانده سهميه اختصاصي بهره‌مند شوند. انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره كسب شده  از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

2-2-استخدام مازاد بر30درصد سهميه  ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

3-2- ايثارگراني كه از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران كارت شناسايي دارند و افراد وابسته به آن در صورت ارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.

3-  معلولين عادي بومي به شرط كسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از 3درصد سهميه قانوني برخوردار خواهند بود

4-    انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي  حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون توانمندي هاي  عمومي ( 50 درصد كل نمره آزمون ) را كسب كرده اند،به ترتيب از  بالاترين نمرات آزمون تخصصي انجام خواهد شد .

5-  كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندي هاي عمومي صرفا به منزله تاييد صلاحيت عمومي  و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچ گونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت
مي پذيرد

6-  كاركنان غير رسمي بومي دستگاه هاي اجرايي مذكور در آگهي و همچنين نيروهاي بومي  شركتي آنان به ازاي هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از ( 2 ) درصد و حداكثر ( 20 ) درصد كل امتياز در هر يك از مراحل آزمون استخدامي به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد.

7-  اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يكسان به ترتيب با شاغلين غيررسمي بومي و نيرو هاي شركتي بومي دستگاه اجرايي استخدام كننده در آگهي ، داوطلبان بومي و شاغلين غير رسمي بومي مناطق محروم و دور افتاده براي همان مناطق خواهد بود

تبصره : شاغلين غيررسمي بومي دستگاه هاي اجرايي استخدام كننده و نيروهاي شركتي بومي  آنان و شاغلين مناطق محروم و دورافتاده و دستگاههاي مذكور مي بايست تصوير آخرين قرارداد غيررسمي خود را همراه ساير مدارك ارسال دارند.

8- به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدرك تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل ( به استثناي دارندگان مدرك تحصيلي معادل صادره از دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش علمي دارند ) ترتيب اثر داده نخواهد شد..

9- مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون ( حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) بايستي به تائيد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.

10- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ،از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي ، حكم مزبور لغوو بلا اثر مي گردد.

11- پس از انجام مصاحبه تخصصي 5/1 برابر ظرفيت مورد نياز بر اساس نمرات فضلي كتبي تخصصي و مصاحبه به هسته گزينش معرفي مي شود.

12- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از موفقيت در كليه مراحل آزمون عمومي و  تخصصي، مصاحبه و گزينش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احكام پيماني پذيرفته شدگان حقي براي آنان ايجاد نخواهد شد. .

13- داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب آراء مراجع قضايي و ذيصلاح از خدمت دولتي منع شده باشند.

 

 

 

 

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري


                                                          

 

محل الصاق عكس


 

برگ درخواست شغل از                 (  نام دستگاه )

      در اين قسمت چيزي ننويسيد

برگ درخواست شغل از دستگاه :

1- نام خانوادگي :

2- نام :

3- نام پدر :

4- جنس : 1- مرد *           2- زن *

5- تاريخ تولد : روز              ماه               سال

6- محل تولد :استان :                   شهرستان :          بخش :

7- شماره شناسنامه :

8- كد ملي :

9- محل صدور شناسنامه :

10- دين :                           مذهب :

11- وضعيت تأهل : 1- متأهل *                     2- مجرد *

12-  وضعيت نظام وظيفه (ويژه آقايان):            1- داراي كارت پايان خدمت *            2- داراي معافيت قانوني دائم   *

13- وضعيت ايثارگري :

1- * جانباز                درصد جانبازي ....................................  درصد

2- * رزمنده ( به مدت 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب )         مدت حضور در جبهه :       روز             ماه                 سال

3- * آزاده                    مدت اسارت :              روز               ماه                   سال

4- خانواده معظم : شهداء *      مفقودين  *       جانبازان از كار افتاده كلي غير قادر به انجام كار *      اسراء *  نسبت

5- فرزند شهيد *    6-  فرزند جانباز 50 درصد و بالاتر  *   درصد جانبازي پدر     درصد      فرزند آزاده داراي حداقل 5 سال سابقه اسارت*

14- ساير موارد 2- معلولين عادي *   2- افراد بومي متقاضي استفاده از سهميه بومي *     3-  شاغلين غير رسمي مناطق محروم *          

4-شاغلين غير رسمي و شركت پيمانكاري طرف قرارداد ...........(نام دستگاه اجرايي استخدام كننده ) *

15- آخرين مدرك تحصيلي :   فوق ديپلم *      ليسانس *    فوق ليسانس  *     دكترا *

16- رشته تحصيلي :

گرايش تحصيلي :                           معدل :

17- دانشگاه محل تحصيل :

استان محل تحصيل :

18- تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي :      /     /     13

 

19- عنوان رشته شغلي مورد درخواست :  (فقط يك شغل )

20-محل جغرافيايي خدمت مورد تقاضا:

نام  دستگاه

شهرستان

بخش

ستاد استان

 

 

 

 

 

 

21- نشاني كامل محل سكونت : استان ........................................... شهرستان .............................  خيابان .......................................... كوچه .......................................... پلاك ............................ كدپستي ..................................

شماره تلفن ثابت ..............................................................  كد شهر ................................ شماره تلفن همراه .................................................

22-  شماره تلفن براي تماس ضروري :

اينجانب ........................................................  متقاضي شركت در آزمون استخدام پيماني ................( نام دستگاه اجرايي )متن آگهي مربوطه را با دقت و به طوركامل مطالعه و سپس تقاضاي فوق را تكميل نموده ام و مسئوليت صحت كليه مندرجات آن را به عهده مي گيرم . در صورت اثبات خلاف اظهارات اينجانب در هر مقطع زماني ( قبل و بعد از اشتغال) هر گونه حقي را براي استخدام در آن دستگاه از خود سلب مي نمايم.

23- تاريخ تنظيم فرم :

امضاء و اثر انگشت متقاضي

منبع: روابط‌عمومي اداره كل دامپزشكي استان چهار محال و بختياري

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (ivoguest)


مجری سایت : شرکت سیگما